Preissler Ivan

VítejteVážení přátelé,

po vydání devíti knížek z pozůstalosti mého syna Ivana rozhodla jsem,
díky iniciativě svých přátel, pro vytvoření WEB stránek. Doposud uveřejněný
tzv. blog se stal nepouživatelný pro přemíru reklam, které se tam vyskytují a
tím narušují jak význam tak hodnotu informací.

Věřím, že toto nové uspořádání s maximálním obsahem zachovaného díla
Vás zaujme, potěší a přinese nový pohled na celou tvorbu.

Poděkování společnosti E-INVEST, a.s., díky jejíž podpoře byla umožněna realizace
těchto web stránek.

Zároveň děkuji panu Františku Prokopovi, zpracovateli web stránek, který
při vytváření tohoto náročného díla citlivě a pohotově reagoval na mé požadavky.

Děkuji také panu Josefu M. Šafránkovi za jeho iniciativu k tvorbě těchto stránek,
díky jehož pomoci, trpělivosti a příkladné pracovitosti byly web stránky zpracovávány.

                                                                                                       Eva Prajzlerová, matka
                                                                                                               (*5.1.1932 - †26.4.2017)

Vážení přátelé, 
příznivci Ivana Preisslera, 

dovoluji si vás požádat o tichou vzpomínku na jeho matku Evu Prajzlerovou,             mimořádnou ženu a iniciátorku těchto stránek, která zemřela 26.4.2017. 

Josef M. Šafránek 
autor a správce stránek


PF1986